ЗА ФИРМАТА

Водоканалпроект – Металпроект Инженеринг” АД е пълен правоприемник на:
1. КНИПИБКС “Водоканалпроект”, основан през 1948 г. Като проучвателна проектантска организация във водния сектор, впоследствие преобразувана в ДФ „Водоканалинженеринг”, от 1991 г. Еднолично търговско дружество с държавна собственост върху капитала „Водоканалинженеринг” ЕООД, преобразувано съответно във „Водоканалинженеринг” ООД и трансформирано във „Водоканалинженеринг” АД, и на:
2. КНИПИ “Металпроект”, създадена през 1969 г. като проучвателна проектантска организация в гражданското строителство.Прочети още......

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

“Проектиране, управление и/или контрол на доставките на: системи и съоръжения за пречистване на отпадни води, водоснабдителни и канализационни системи, напоителни и отводнителни системи и съоръжения; геоложки и хидроложки проучвания; лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води, биологични, радиологични и анализи на почви; услуги, свързани с въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води.”

СЕРТИФИКАТИ

ISO_9001_smile

Стандарт: ISO 9001:2008

Сертификат № BG13175Q


  1. Сертификатор:Bureau Veritas Certification
  2. Акредитация:UKAS
  3. Консултант:ДЖИ ПИ ЕЙ–ТВ ЕООД

ПАРТНЬОРИ

igh_logo

friends